75Ω各コネクタの紹介と販売

コネクタのラインナップ情報を掲載します。ご用命の場合には下記を教えてください。

お問い合わせ

75Ω
ケーブル種類 コネクタ種類
SMB BNC TNC N MCX MMCX F TMP
細線同軸ケーブル1.32φ
RG-179  
RG-187  
RG-302    
RG-108    
RG-59    
RG-6        
RG-11        
RG-13        
RG-216        
RG-12        
1.5C-2V
1.7C-2V
2.5C-2V
3C-2V
4C-2V
5C-2V
7C-2V

お問い合わせ

NIHON ELEPARTS Co.,Ltd. © 2024 All rights reserved.